Het prijsbeleid van AGORA voor toegang tot alle fabrikanten (of leveranciers) is standaard, maar er wordt een speciale korting aangeboden als klant van Tradeplace.

Als u zich momenteel inschrijft voor een multi-vendor licentieplan voor Tradeplace after-sales service, bedraagt de prijs van uw nieuwe AGORA PLUS-licentie € 28 per maand, in plaats van onze standaardprijs van € 54. (18 € per leverancier).


Evalueer het aantal licenties
Om u te helpen uw behoefte aan licenties beter te beoordelen, leggen we uit hoe onze abonnementen werken.
U moet een bundel kopen voor elke leverancier waarmee u verbonden wilt zijn en evalueren hoeveel gelijktijdige gebruikers toegang hebben tot het systeem.
Hier is een eenvoudig voorbeeld:
Bedrijf A is gekoppeld aan 4 leveranciers
5 medewerkers hebben toegang tot AGORA PLUS.
Medewerkers 1 en 2 werken 's ochtends aan de software en werknemers 3 en 4 in de middag.
Een manager, medewerker 5, bezoekt AGORA PLUS slechts één of twee keer per dag.
Bedrijf A zal daarom slechts 2 licenties voor elk van de 4 leveranciers onderschrijven.

Evalueer uw kosten
Als u klant bent in de Europese Unie zijn uw kosten zijn als volgt:


Licentie  #
1 Fabrikant
2 or 3 Fabrikanten
1 Licentie 
Verlaagd maandelijks tarief
10€/maand
28€/maand
2ème licentie en meer
Verlaagd maandelijks tarief
10€/maand
20€/maand


We zijn overal ter wereld aanwezig, dus we hebben drie prijsniveaus gedefinieerd. U kunt de standaardtarieven van uw land raadplegen door op de volgende link te klikken:

Prijstabel